Cart

  • Корзина пуста.
+371 26 955 005       whatsapp: +371 26 955 005
pg vai vg

PG vai VG elektronisko cigarešu šķidrumos

Daudzi iesācēji un pat daži no pieredzējušiem vaiperiem līdz šim jauc un nav pārliecināti par atšķirību starp propilēnglikolu (PG) un augu glicerīnu (VG). Lai jums palīdzētu labāk saprast un uzzināt papildu informāciju, plusus un mīnusus, kā arī galvenās atšķirības, mēs esam sagatavojuši šo «mācību» materiālu. Sākotnēji tiksim skaidrībā ar vēsturi un terminoloģiju. Termins PG (propylen glycol) ir abreviatūra vārdam propilēnglikols, bet termins VG (vegetable glycerin) — augu glicerīns. Parasti elektronisko cigarešu šķidums sastāv no četriem komponentiem. Tie ir propilenglikols PG vai VG augu glicerīns, ūdens, aromatizētāji un nikotīns. Šķīdumu ražotāji bieži sajauc kopā PG un VG, lai apvienotu un izmantotu abu izejvielu priekšrocības. Lai labāk saprastu atšķirību starp PG un VG īpašībām, mēs salīdzināsim 100% propilēnglikola saturu ar 100% augu glicerīna saturu. Beigās tiks izskatīts jautājums par vienlaicīgi PG un VG saturu šķīdumos.

PG или VG

PG или VG в жидкостях для электронных сигарет

Многие начинающие и даже некоторые из более опытных вейперов до сих пор путают и не уверены в различиях между пропиленгликолем (PG) и растительным глицерином (VG). Чтобы помочь вам лучше понять и узнать справочную информацию, плюсы и минусы, и различия мы создали этот блог. Перво-наперво, давайте начнем с истории и терминологии. Термин PG является аббревиатурой для пропиленгликоля, а термин VG происходит от Vegetable Glycerin  — растительный глицерин. Типичный жидкость для электронных сигарет содержит четыре компонента. Этими ингредиентами являются пропиленгликоль (ПГ), или растительный глицерин (VG), вода, ароматизатор, и никотин. Во многих случаях производители жидкости смешивают PG и VG, чтобы получить преимущества обоих ингредиентов. Чтобы лучше понять различия между свойствами PG или VG, мы будем сравнивать 100% содержание пропиленгликоля жидкости против 100% содержания растительного глицерина. В конце поста мы затронем вопрос о содержании  в жидкостях сразу  PG и VG.